To artikler – Vær så god og gi mening!

To artikler om resultater ble publisert i Sau og geit. Du kan lese artiklene i helhet her nede (takk til Sau og geit). Vi lurer på din mening om resultater. Stemmer de med din erfaring og inntrykk? Er du overrasket? Lurer du på noe? Hva skulle vi satse på i framtiden? Hvem ville du sendeFortsett å lese «To artikler – Vær så god og gi mening!»

Mangfold i norsk geiteholdet og behov for bedre tilgang til faglig informasjon

Over 160 geiteprodusenter har svart på vår online spørreundersøkelse om husdyrmiljø og dyrevelferd i norske geitebesetninger. Analysering av data er i gang, og svarene viser allerede ved første blikk at det er mangfold i norsk geitehold i forhold til både produksjonstype, raser, besetningsstørrelse og erfaring blant produsentene. Av Judit Vas og Knut Egil Bøe, NMBUFortsett å lese «Mangfold i norsk geiteholdet og behov for bedre tilgang til faglig informasjon»

Når mishandlede geiter får ny sjanse i livet

Setter geitene mer pris på gode omgivelsene når de kommer fra et dårlig miljø? Forskningssammendrag Emosjoner Emosjoner er kortvarige reaksjoner på et stimuli i miljøet, og funksjonen er å hjelpe dyret å ta fordelaktige avgjørelser, som for eksempel å gå til steder med mat eller å løpe bort fra fare. Det er stor forskningsaktivitet omFortsett å lese «Når mishandlede geiter får ny sjanse i livet»

Hjertelig tusen takk og utvidet frist

Over 100 geiteprodusenter har tatt seg tid til å svare på undersøkelsen. Dere har gjort en strålende jobb, vi setter stor pris på alle svarene, spesielt kommentarene vi fikk! Utrolig mye engasjement fra dere! Vi fikk svar fra dere som nylig har startet med geiter også (18% av respondentene begynte med geiter de siste 2Fortsett å lese «Hjertelig tusen takk og utvidet frist»

Kjære geitebonde, bryr du deg om deg selv? Bruk kaffepausen på dette i dag!

En gyllen mulighet å forbedre hverdagene dine Jeg lister opp noen argumenter hvorfor det direkte lønner deg å delta i forskningen, og du vil se at det er en vinn-vinn situasjon! I vår undersøkelse gransker vi ulike sider av geitenæringen. Undersøkelsen begynner med kapitler om fysisk fjøsmiljø, besetning, og deretter hvordan dyr er oppstallet, hvordanFortsett å lese «Kjære geitebonde, bryr du deg om deg selv? Bruk kaffepausen på dette i dag!»

Snill geitebonde – bedre geitemødre

Forskningssammendrag Vi vet at produsentenes oppførsel mot dyr kan ha stor effekt på hvordan dyr trives. Det handler ikke bare om nok mat, men også om hvordan dyr blir håndtert. Geiter er robuste, de tåler forskjellig fôr, ekstremvær osv. Men er de sensitive til måten de håndteres? Prenatalt stress Forskere i Storbritannia undersøkte drektige geitersFortsett å lese «Snill geitebonde – bedre geitemødre»

Har pandemien positiv bivirkning for geiteprodusenter?

I Dagsrevyen på NRK TV, tirsdag den 14 april var det snakk om hvordan korona øker fokus på lokal produsert mat og selvforsyning i Norge. Det kan være relevant for bønder med melkegeiter, som avliver en god del av bukkekjeene kort etter fødselen i dag. Det kan være viktig for produsenter med ammegeiter også. KlikkFortsett å lese «Har pandemien positiv bivirkning for geiteprodusenter?»

Nå spør vi deg

Kom og sett spor Vi utviklet et skjema med spørsmål om besetningen, husdyrmiljø, helse og atferd, samt trivsel av eier i forbindelse med ForGeit prosjekt. Vi distribuerer dette spørreskjemaet til geiteprodusenter over hele landet (gjennom Sau og Geit, Tine, Animalia). Deltagelse er selvfølgelig frivillig. Informasjonen vi etterspør i spørreskjemaet inkluderer ingen personlige opplysninger, og dataeneFortsett å lese «Nå spør vi deg»